Літопис Бойківщини. Випуск 3: Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Перевидання часопису [Текст]. - Вип. 3: Числа 7-9 за 1936- 1937 рр. / Упоряд., підг. до публ., заг. ред. Р. Данчин; Худож. оформл. І. Пуги. - Львів: Каменяр, 2009. - 305 с.: іл.; табл.; 17 арк. вкл. - (Історико-етнографічний музей “Бойківщина” в Самборі). ISBN 978-966-607-105-0
 
Літопис Бойківщини. Випуск 3: Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Перевидання часопису [Текст]. - Вип. 3: Числа 7-9 за 1936- 1937 рр. / Упоряд., підг. до публ., заг. ред. Р. Данчин; Худож. оформл. І. Пуги. - Львів: Каменяр, 2009. - 305 с.: іл.; табл.; 17 арк. вкл. - (Історико-етнографічний музей “Бойківщина” в Самборі).
ISBN 978-966-607-105-0
У виданні відтворюються наступні три числа (ч. 7-9 за 1936-1937 рр.) знаменитого “Літопису Бойківщини”, започаткованого Товариством “Бойківщина” в Самборі на початку 1930-х рр. Як і в попередніх випусках, у даній книзі серед багатьох тем, досліджувані їх науковцями і членами Т овариства, на чільному місці - багатющий історичний спадок бойківського краю, ососбливості діалекту бойків, їх звичаїв ітрадицій, їх внесок у загальнокультурну скарбницю українського народу. Продовжується публікація словника бойківського говору, укладеного о. Юрієм Кмітом. Тексти подаються з максимальним збереженням лексичних особливостей першопублікації.
Замовити книгу в нашому Магазині
Літопис Бойківщини. Випуск 2: Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Перевидання часопису. - Вип. 2: Числа 3 6 за 1934- 1935 рр. / Упоряд., підг. до публ., заг. ред., вст. слово Р. Данчип; Худож. оформл. І. Пуги. - Львів, Каменяр, 2007. - 218 с., табл. І-ХХ. - (Історико-етнографічний музей “Бойківщина” в Самборі). ISBN 5-7745-0920-6
 
Літопис Бойківщини. Випуск 2: Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Перевидання часопису. - Вип. 2: Числа 3 6 за 1934- 1935 рр. / Упоряд., підг. до публ., заг. ред., вст. слово Р. Данчип; Худож. оформл. І. Пуги. - Львів, Каменяр, 2007. - 218 с., табл. І-ХХ. - (Історико-етнографічний музей “Бойківщина” в Самборі).
ISBN 5-7745-0920-6

У виданні відтворюються наступних чотири числа (ч. 3-6 за 1934-1935 рр.) знаменитого “Літопису Бойківщини", започаткованого Товариством “Бойківщина” в Самборі у 30-ті роки XX ст. Археологічні дослідження бойківської етнографічної території, висвітлення діалекту бойків, бойківські звичаї, внесок бойків у загальнокультурну скарбницю українського народу- ці та багато інших тем посідають значне місце в дослідженнях науковців і членів Товариства. Вміщено першу частину словника бойківського говору. Тексти подаються з максимальним збереженням лексичних особливостей першопублікації.
 
Замовити книгу в нашому Магазині
Літопис Бойківщини. Випуск 1: Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені / Упоряд., під г. допубл., заг. ред., вст. слово Р. Данчин; Худож. оформл. І. Пуги. - Львів, Каменяр, 2005. - 282 с. -  (Історико-етнографічний музей “Бойківщина”) ISBN 5-7745-0883-8
 
Літопис Бойківщини. Випуск 1: Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені / Упоряд., під г. допубл., заг. ред., вст. слово Р. Данчин; Худож. оформл. І. Пуги. - Львів, Каменяр, 2005. - 282 с. -  (Історико-етнографічний музей “Бойківщина”)
ISBN 5-7745-0883-8
У виданні відтворюються перших два числа знаменитого “Літопису Бойківщини”, започаткованого Товариством “Бойківщина” в Самборі у 30-ті роки XX ст. Археологічні дослідження бойківської етнографічної території, висвітлення діалекту бойків, їх внеску до загальнокультурної скарбниці українського народу - ці та багато інших тем  посідають значне місце в дослідженнях науковців і членів Товариства. Тексти подаються з максимальним збереженням лексичних особливостей першопублікації.
Замовити книгу в нашому Магазині
Іваничук Роман. Місто: Повісті /Редкол.: В. І. Данкакич та ін.; Вступ, ст. М. М. Ільницького; Іл. О. І. Дмитріє-ва: — Львів: Каменкр, 1986.— 291 с., 4 арк. іл., 1 арк. портр.
 
Іваничук Роман. Місто: Повісті /Редкол.: В. І. Данкакич та ін.; Вступ, ст. М. М. Ільницького; Іл. О. І. Дмитріє-ва: — Львів: Каменкр, 1986.— 291 с., 4 арк. іл., 1 арк. портр.
В книгу сучасного українського письменника входять три повісті, тематично об’єднані між собою. Повість «Сьоме Небо» відображає перші дні Великої Вітчизняної війни в Карпатах; автор показує, як у складних обставинах по-різному проявляються політичні й моральні якості людей. У повісті «Місто» художньо досліджуються зміни, що сталися в психології західноукраїнських трудящих за роки Радянської влцди. Повели, що складають третю повість, відображають героїзм радянських людей, їх вірність високим суспільним ідеалам.
Замовити книгу в нашому Магазині
Іваничук Роман. Рев оленів нарозвидні: Роман-легенда. — Львів: Каменяр, 1999. — 155 с. ISBN 5-7745-0774-2
 
Іваничук Роман. Рев оленів нарозвидні: Роман-легенда. — Львів: Каменяр, 1999. — 155 с.
ISBN 5-7745-0774-2
З нетрів карпатських гір, в яких розгорілися запеклі бої між українськими повстанцями і окупантами, поранений олень втікає в тиху сільську закутану, де його настигає куля необачного єгеря. Перша пролита невинно кров кличе за собою ланцюг смертей... Так починається новий роман відомого українського письменника, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, присвячений боротьбі українських патріотів із східним окупантом. Чужинецька сатанинська сила долає впертий опір народу, змітає з лиця землі село, яке хоч згодом і відроджується, однак втрачає першооснови духовності люду. Новий роман — спроба творчо-філософського осмислення драматичних подій, що відбувалися на Прикарпатті в 1944—1945 роках, та їх згубних наслідків.
Замовити книгу в нашому Магазині
Канич Анна. Волошки серед терну: Худож.-докум. повість / Анна Канич; післяслово П. Лехновського; худож. оформл. Г.  І. Кадюк. — Львів: Каменяр, 2000. — 133 с.: іл. ISBN 5-7745-0849-8
 
Канич Анна. Волошки серед терну: Худож.-докум. повість / Анна Канич; післяслово П. Лехновського; худож. оформл. Г.  І. Кадюк. — Львів: Каменяр, 2000. — 133 с.: іл.
ISBN 5-7745-0849-8
Автор цієї повісті відома як поет-пісняр в Україні та далеко за її межами. Пісні на її слова — в репертуарі багатьох співаків і творчих колективів. За героями, сюжетами повісті чітко прослідковуються конкретні життєві реалії, які добре доповнюються документальними світлинами конкретних осіб. Окремі розділи твору — це своєрідний зріз життя поетеси.
Замовити книгу в нашому Магазині
Кукуян Андрій. Файли абсурду /  Худож. оформл. А. Марковської

Кукуян Андрій. Файли абсурду / Худож. оформл. А. Марковської. – Львів: Каменяр, 2010. – 91 с.

Головний герой твору визначає своє (і не тільки своє) існування як абсолютний абсурд. Ані страждання, ані задоволення, ані громадянські обов’язки, ані бездуховність не можуть змусити головного героя відмовитися від думки, що увесь світ пожинає тільки плоди абсурду.

 
Дао де цзін з коментарями Біблії / Упоряд. В. Дідик. – Львів: Каменяр, 2010. – 162 с. – Рос.

Дао де цзін з коментарями Біблії / Упоряд. В. Дідик. – Львів: Каменяр, 2010. – 162 с. – Рос.

Автор Дао де цін («Канон шляху і благодаті») – китайський філософ VІ-V ст. до н. е. відомий під псевдонімом Лао-Цзи (старий учитель). Без сумніву, учення Лао-Цзи в давні часи трималося у таємниці, охороняли його мудреці при царських дворах у древньому Вавилоні, Єгипті і Греції, пізніше – в еллінських школах римської імперії. Іудаїзм, християнство і мусульманство на перший погляд не мають нічого спільного з давньокитайським трактатом «Дао де Цзін». Мета видання – показати паралелі між давніми вченнями, допомогти краще зрозуміти як джерело натхнення, так і мету біблійних пророків.