Зміст статті


 

Зміст

 

Михайло Гнатюк. У фокусі мемуаристики.............................................................................................. 5

 

 

 

Іван Кобилецький. Дещо про Франка..................................................................................................... 53

 

Іван Яцуляк. Спомин з дитинних літ Франка........................................................................................ 59

 

Володимир Кузьмович. З юних літ Франка........................................................................................... 61

 

Іван Коссак. Іван Франко та його брати............................................................................................... 63

 

Михайло Коріневич. Спомини про Івана Франка як ученика гімназії.......................................... 74

 

Іполит Погорецький. Франко в гімназії................................................................................................. 78

 

Теофіл Грушкевич.Іван франко – гімназист......................................................................................... 80

 

Василь Білецький. Спомини про мої взаємини з д-ром Іваном Франком..................................... 80

 

Василь Лукич. Спомини про Івана Франка.......................................................................................... 83

 

Євген Олесницький. З-понад четвертини століття.............................................................................. 87

 

Іван Куровець.Іван Франко в моїх згадках.......................................................................................... 92

 

Антін Дольницький. Мої спомини........................................................................................................... 99

 

Володимир Охримович. Причинки до біографії і характеристики Івана Франка................... 120

 

Лонгин Озаркевич. Мої спомини про Франка.................................................................................... 125

 

Петро Берегуляк. Спомини про Івана Франка................................................................................. 126

 

Семен Вітик. Із моїх споминів про Франка........................................................................................ 130

 

Степан Новаківський. Спомини............................................................................................................ 135

 

Яків Остапчук. Із моїх споминів........................................................................................................... 136

 

Болеслав Лімановський. З часів першого арешту........................................................................... 148

 

Андрій Чайковський. Мої спогади про Івана Франка................................................................... 150

 

Микола Чайковський. Іван Франко в моїх спогадах....................................................................... 157

 

Микола Чайковський. З автобіографії................................................................................................. 160

 

Кирило Студинський. Як я став учеником Івана Франка.............................................................. 161

 

Василь Лукич. Іван Франко..................................................................................................................... 165

 

Михайлина Рошкевич (Іванець). Спогади про Івана Франка........................................................ 169

 

Марія Білецька. Картина з життя Івана Франка.............................................................................. 180

 

Климентина Попович. Спомини про Івана Франка......................................................................... 185

 

Уляна Кравченко. Щирий друг і вчитель............................................................................................. 193

 

Уляна Кравченко. Пісня і квіти для нього............................................................................................ 199

 

Катря Гриневичева. Спомини (І. Франко).......................................................................................... 203

 

Катря Гриневичева. Зустрічі з поетом................................................................................................ 213

 

Антоніна Трегубова.Дещо з життя Ольги Франкової..................................................................... 219

 

Гнат Житецький. Одруження І. Я. Франка....................................................................................... 227

 

Омелян Киричинський. Франко в Києві................................................................................................ 230

 

Іван Лизанівський. Франко в роках 1911–1912................................................................................ 233

 

Франтішек Главачек. Декілька згадок про мої зустрічі з Іваном Франком.............................. 237

 

Людвік Куба. Як я познайомився з Іваном Франком....................................................................... 240

 

Леон Василевський.У Івана Франка.................................................................................................... 242

 

Іґнаци Дашинський. Зі спогадів про Івана Франка........................................................................... 243

 

Северин Паньківський. Сторінки спогадів.......................................................................................... 245

 

Северин Данилович. Франко як духовний батько радикальної партії в Галичині.................. 248

 

Кирило Трильовський.Іван Франко в час студентської мандрівки............................................ 254

 

Сергій Шелухин. Українство 80-х років XIX в. і мої зносини з Ів. Франком............................. 256

 

Михайло Грушевський. Апостолові праці........................................................................................... 272

 

Володимир Гнатюк.І. Франко i Наукове товариство імені Шевченка...................................... 294

 

Богдан Ярошевський. Невикористаний скарб.................................................................................. 297

 

Сергій Єфремов. Зі спогадів про Ів. Франка...................................................................................... 299

 

Богдан Лепкий. Іван Франко.................................................................................................................. 306

 

Дарія Глібовицька.Із спогадів про Івана Франка............................................................................ 333

 

Генрик Біґеляйзен. Мої спомини про Івана Франка......................................................................... 337

 

Ян Каспрович.Спогади про Франка.................................................................................................... 344

 

Альберт Ціппер. Спогади про Івана Франка.................................................................................... 345

 

Станіслав Вінценз. Спогад про Івана Франка.................................................................................. 346

 

Станіслав Лемпіцький. Спогади Оссолінські.................................................................................... 350

 

Йозеф Карасек. Іван Франко................................................................................................................. 350

 

Микола Неврлі. З розповідей мого батька.......................................................................................... 353

 

Володимир Чапельський. “Благословлю вас своєю любов’ю”.................................................... 355

 

Федір Щербатський. Зустрічі............................................................................................................... 363

 

Василь Щурат. Взаємини Франка з Каспровичем.......................................................................... 364

 

Василь Щурат. Тоді це було ще маревом.......................................................................................... 366

 

Василь Щурат.Іван Франко в 1895–1897 рр................................................................................... 368

 

Василь Щурат. Франків спосіб творення........................................................................................... 371

 

Марко Черемшина. Фрагмент моїх споминів про Івана Франка................................................. 373

 

Микола Вороний. Перші зустрічі з Іваном Франком........................................................................ 376

 

Григорій Величко. Спомини про Івана Франка................................................................................ 380

 

Осип Маковей. Дневник [Записи про Івана Франка]...................................................................... 384

 

Остап Лисенко. Їх єднала любов до народу.................................................................................... 406

 

Зенон Кузеля. Із моїх споминів про Івана Франка............................................................................ 409

 

Василь Пачовський. Мої три перші зустрічі з Іваном Франком

 

в студентські часи..................................................................................................................................... 414

 

Петро Карманський. “Український Мойсей”................................................................................... 416

 

Петро Карманський. “Молода Муза” та І. Франко........................................................................ 420

 

Петро Карманський. Іван Франко в очах його сучасників........................................................... 423

 

Михайло Яцків. Мої зустрічі з Каменярем......................................................................................... 432

 

Михайло Яцків. Думки i враження з жалібного хороводу............................................................. 437

 

Микола Голубець. Мої спогади про Івана Франка.......................................................................... 440

 

Володимир Бірчак. Спогади про І. Франка........................................................................................ 446

 

Денис Лукіянович. “Політично ненадійний”....................................................................................... 449

 

Денис Лукіянович. Мої зустрічі з І. Франком..................................................................................... 455

 

Станіслав Людкевич. Перший франківський концерт..................................................................... 462

 

Іларіон Свєнціцький. Франко в моїй пам’яті...................................................................................... 464

 

Іван Труш. Одна з франкових чеснот................................................................................................... 467

 

Іван Труш. З моїх споминів про Івана Франка.................................................................................. 469

 

Михайло Микиша. Мої спогади про Івана Франка......................................................................... 474

 

Михайло Рудницький. Іван Франко...................................................................................................... 477

 

Михайло Мочульський. З останніх десятиліть життя Івана Франка (1896–1916).................. 509

 

Ольга Стасюк-Мандзяк. Целіна Журовська-Зиґмунтовська......................................................... 541

 

Гнат Хоткевич. Зі споминів про Франка............................................................................................ 542

 

Володимир Ґадзінський. Мої спогади про Ів. Франка.................................................................... 545

 

Григорій Смольський. У дружбі з народом........................................................................................ 546

 

Володимир Дорошенко. Іван Франко в моїх спогадах................................................................... 548

 

Володимир Дорошенко. Іван Франко................................................................................................... 553

 

Богдан Барвінський.Мої спомини про д-ра Івана Франка (1890–1915).................................. 564

 

Євген Чикаленко. Іван Франко............................................................................................................... 574

 

Левко Чикаленко. Як ми з І. Франком ловили рибу......................................................................... 576

 

Степан Гаєвський. До споминів про Івана Франка......................................................................... 579

 

Степан Гаєвський. До характеристики Івана Франка................................................................... 582

 

Михайло Могилянський. Зі споминів про Івана Франка................................................................. 584

 

Андрій Ніковський. Франко в Одесі в 1909 р..................................................................................... 587

 

Володимир Кедровський. Іван Франко в Одесі................................................................................. 592

 

Володимир Самійленко. Зустрічі з Франком...................................................................................... 594

 

Христя Алчевська. Спомини і зустрічі................................................................................................. 595

 

Наталя Романович-Ткаченко. Доктор Іван Франко......................................................................... 597

 

Марія Загірня (Грінченко). Спогади про Івана Франка та його

 

семйове огнище.......................................................................................................................................... 602

 

Людмила Старицька-Черняхівська. Про Франка............................................................................ 618

 

Софія Олеськів-Федорчакова. Із спогадів про Івана Франка....................................................... 622

 

Валерія Коцовська. Лист до Петра Франка 13. IV. 1940 р............................................................ 627

 

Петро Зубрицький. Іван Франко в Лютовиськах............................................................................. 630

 

Іван Липа. Незабутній вечір................................................................................................................... 632

 

Степан Баран. З моїх спогадів про Івана Франка........................................................................... 635

 

Петро Франко. Спогади про батька.................................................................................................... 649

 

Тарас Франко. Мої спогади про батька.............................................................................................. 657

 

Анна Ключко-Франко. Іван Франко та його родина........................................................................ 663

 

Олекса Волянський. Мої спомини про Івана Франка...................................................................... 690

 

Роман Завадович. Іван Франко в Карпатах....................................................................................... 701

 

Зиновій Флюнт. Мої спогади про д-ра Івана Франка..................................................................... 705

 

Йосип Застирець. Зі споминів про блаженної пам’яті д-ра Івана Франка............................... 708

 

Дмитро Дорошенко. Останній побут Івана Франка у Києві......................................................... 713

 

Михайло Західний. Як Іван Франко післав мене до гімназії.......................................................... 721

 

Яким Ярема. Спогади про Івана Франка........................................................................................... 726

 

Йосип Гірняк. Спомини. Іван Франко.................................................................................................. 728

 

Степан Смаль-Стоцький. Іван Франко й Буковина....................................................................... 729

 

Роман Смаль-Стоцький. Франко в Чернівцях................................................................................... 731

 

Василь Сімович. Іван Франко в Чернівцях у 1913 році................................................................... 733

 

Іван Василашко. Іван Франко в Чернівцях......................................................................................... 736

 

Юрій Шкрумеляк. Я бачив Івана Франка в Коломиї...................................................................... 741

 

Василь Костащук. Я бачив Івана Франка......................................................................................... 743

 

Юрій Бохенський. Іван Франко в Коломиї......................................................................................... 745

 

Микола Заклинський. Мої зустрічі з І. Франком............................................................................... 746

 

Роман Стефанович. Мої спомини про Івана Франка..................................................................... 749

 

Іван Филипчак. Спомини про великого бойка (Івана Франка)..................................................... 751

 

Северина Кабаровська. Хвилина в хаті генія.................................................................................... 755

 

Марія Деркач. Незабутня зустріч......................................................................................................... 757

 

Ольга Корінець. Я чула, як Франко читав “Мойсея”...................................................................... 757

 

Іван Губицький. Я бачив його сльози................................................................................................... 758

 

Ярослав Ярославенко. Як бачу Івана Франка ще й сьогодні........................................................ 760

 

Роман Чубатий. Спогади про Івана Франка.................................................................................... 762

 

Мар’ян Колодій. Іван Франко в році російської інвазії................................................................... 770

 

Олена Грозикова. Останні дні Франка................................................................................................. 774

 

Теодозій Галущинський. Як то було зі сповіддю Івана Франка................................................... 778

 

Зоня Монджейовська-Гончарова. Спогад про Івана Франка....................................................... 780

 

Ірина Домбчевська. Іван Франко в захисті УСС у Львові.............................................................. 782

 

Володимир Щуровський. Іван Франко серед Українських Січових стрільців......................... 784

 

Ольга Роздольська. Спогад про поета................................................................................................. 787

 

Михайло Лозинський. Похорон Івана Франка.................................................................................. 790

 

 

 

Додатки....................................................................................................................................................... 792

 

Марія Струтинська. Фрагменти із щоденника праці в літературно-мистецькому

 

музеї Івана Франка у Львові.................................................................................................................. 792

 

Іван Негребецький. До родоводу Івана Франка............................................................................... 795

 

Іван Франко. Моя вітцівська хата......................................................................................................... 797

 

Іван Франко. Спомини із моїх гімназіальних часів........................................................................... 799

 

Денис Лукіянович. Мандрівка Івана Франка по львівських квартирах...................................... 802

 

Йосафат Скрутень. Д-р Іван Франко і василіяни............................................................................ 806

 

 

 

Іменний покажчик..................................................................................................................................... 811