Підлипний Валентин. Хтось мовчав, а хтось нявчав: вірші. – Львів: Каменяр, 2011. – 38 с.: іл.  – Обкладинка м’яка.

Підлипний Валентин. Хтось мовчав, а хтось нявчав: вірші. – Львів: Каменяр, 2011. – 38 с.: іл.  – Обкладинка м’яка.

 У новій збірці сучасного поета, що проживає на Рівненщині вміло переплітається ліричне й реалістичне. Автор, засобами художнього слова, відтворює перед читачем невеселі сторони життя, скупого на казкові персонажі й прекрасні поривання, але напрочуд щедрого на гостроактуальні суспільно-політичні колізії, які часто змушують задуматись й переоцінити своє існування.

Із книжки Валентина Підлипного «Хтось мовчав, а хтось нявчав»:

***

Роки злітають чорним птахом

І вже по комусь кряче крук,

І доля стелиться вже прахом…

І мовчимо! Ні стук, ні грюк…

З могил від пращурів Великих

Повсюди стогін і прокльон

До мовчазних, сліпих, безликих,

Згасивши у серцях вогонь, –

Пісні Ніни, Володимира і Станіслава Ольшевських  [Ноти]: з репертуару родинного ансамблю / Упоряд. Володимира і Станіслава Ольшевських; худож. оформл. А. Марковської

Пісні Ніни, Володимира і Станіслава Ольшевських [Ноти]: з репертуару родинного ансамблю / Упоряд. Володимира і Станіслава Ольшевських; худож. оформл. А. Марковської. – Львів: Каменяр, 2011. – 142 с.: іл., ноти. – Польськ. і укр.

У виданні вміщено пісні Ніни, Володимира і Станіслава Ольшевських на слова видатної польської письменниці Марії Конопницької. Тексти пісень подаються мовою оригіналу і в перекладі українською, здійсненому відомою поетесою і перекладачкою Ярославою Павлюк.  

Узюма Володимир. Пісні Ліліт : вірші. – Львів : Каменяр, 2011. – 127 с. : іл. – Оправа. – (Рос. мовою).

Узюма Володимир. Пісні Ліліт: вірші. – Львів: Каменяр, 2011. – 127 с. : іл. – Оправа. – (Рос. мовою).

Вірші Володимира Узюма – це ностальгія за ліричною поезією, яка майже щезла в хаосі сучасних літературних течій. Поет принципово не експериментує зі словом, не веде пошуків нових форм і стилів – він відданий класичній Музі.

Із книжки Володимира Узюма «Пісні Ліліт»:

Песнь Лилит

– Полюбить тебя?

– Полюби.

Если будешь томим ночами.

И во сна моего глуби

Ты пройдешься любви лучами.

И до сна моего высот

Долетишь на волшебных крыльях,

Чуть коснешься небес красот,

Припорошенных звездной пылью.

– Что сказать тебе?

– Прошепчи

То, куда унесут нас кони.

Тихо-тихо, как воск свечи

Оплываем в мои ладони.

Тихо-тихо, как белый снег

Покрывает печально землю.

Как слезинки хрустальной бег.

А иначе я не приемлю. 

bez obkladynky

Барицька Софія. Моя барвінкова земля: вірші. – Львів: Каменяр, 2011. – 263 с.: іл. – Обкладинка м’яка.

Авторка цієї книжки відома передусім своїми збірками, адресованими дітям, –– «Заглядає сонях у віконце» і «Поцілунок сонця». Її змістовні вірші, чітко римовані строфи полюбились малим читачам. Тепер же вона вдруге (перша її збірка «дорослої» поезії «Життя акорди» побачила світ у 2009 р.) пропонує свою поезію для дорослих. Поезію,наповнену радістю і сумом, пристрастю і розчаруванням, добром… – усім, що притаманне нашому дню. У книжці також вміщено добірки поезії внучки авторки Ірини та товаришки по роботі Надії Мацелко.

Поетична збірка складається із циклів «Молюся, плачу і живу», «Моя Гончарівка», «Життя таке,яким воно є», «Вслухаюсь в голоси весни…», «Небо у блакиті».

Гентош Іван. Чавунні канделябри : пародії. – Львів : Каменяр, 2011. – 302 с. : іл. – Оправа.

Гентош Іван. Чавунні канделябри: пародії. – Львів: Каменяр, 2011. – 302 с. : іл. – Оправа.
Друга збірка пародій поета присвячена розмаїттю веселих і не дуже життєвих ситуацій, кумедних реальних і віртуальних зіткнень ліричних героїв оригінальних поезій і пародій. В ній поєднується добрий гумор, приязне кепкування, дружній дотеп і щирий усміх автора, скерований як до ліричних героїв пародійованих творів, так і до авторів поезій. Книга, без сумніву, зацікавить читацьку спільноту, якій до вподоби влучне слово, легка іронія, дотепний жарт.

bez obkladynky

Обшта Анатолій, Шувар Богдан. Двосторонні інтегральні і диференціальні нерівності та їх застосування: монографія. – Львів: Каменяр,2011. – 260 с. – Обкладинка тверда.

Монографія присвячена дослідженню двосторонніх інтегральних, диференціальних та функціонально-диференціальних нерівностей і побудові та обґрунтуванню двосторонніх ітераційних методів для рівнянь з немонотонними операторами.Встановлені оцінки допустимих меж збурень лінеаризованих доданків у двосторонніх методах, зокрема у двосторонніх методах Курпеля зі збереженням монотонності і двосторонності та над лінійного характеру збіжності ітерацій.

Призначена для науковців та науково-технічних працівників, які досліджують наближені методи розв’язання рівнянь, а також для аспірантів і студенті в старших курсів, які спеціалізуються в теорії та застосуваннях диференціальних рівнянь і задач математичної фізики та обчислювальної і прикладної математики.

Стремяцкас Ігор. Мій Отче…: вірші. – Львів: Каменяр, 2011. – 162 с.: іл. – Обкладинка м’яка.

Стремяцкас Ігор. Мій Отче…: вірші. – Львів: Каменяр, 2011. – 162 с.: іл. – Обкладинка м’яка.

Проникливі духовні вірші сучасного львівського поета лягли в основу нової збірки, наповненої любов’ю до Господа – Творця, Наставника і Провідника кожної людини. З трепетом і непохитною вірою, автор висловлює глибоку вдячність нашому небесному Отцеві за те, що Він не залишає нікого з нас у важкі часи земного життя.

Поетичні рядки, запропоновані читачеві, дають силу віднайти себе і всім серцем полюбити Господа – єдину нашу надію – і знайти шлях до праведного існування, що перейде у життя вічне.

Із книжки Ігоря Стремяцкаса «Мій Отче»:

… Ці вірші покликані допомогти добросердечним християнам, просто порядним людям краще зрозуміти Бога, Ісуса Христа, отримати більше знань про світ  - як духовний, так і земний… Сучасне суспільство пропонує нам дуже багато спокус, на жаль, такі християнські риси як моральна чистота, чесність, добро, прощення, співчуття, щирість, бажання допомогти тепер трапляються все рідше  і рідше. Натомість прийшли грошолюбство, лицемірство, блуд, обман, хтивість, корисність, злоба, ненависть, які руйнують підвалини любові і підмінюють справжні цінності на штучні, вигадані речі, що ніколи не працювали на вдосконалення людини, а навпаки, – спричиняли її деградування і неминуче падіння… Тепер настав час, коли кожний з нас має відповідально задуматися, куди він йде – до Бога чи в інший бік  – до сатани. Середини не існує, а є звичайний самообман…

bez obkladynky

Лучко Йосип, Іваник Євген. Методи прикладної математики в інженерній практиці: навчальний посібник; За ред. д. т. н., проф. Й. Й.Лучка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Львів: Каменяр, 2011. – 430 с.:рис., табл. – Обкладинка тверда.

У навчальному посібнику викладено основні ідеї та методи тих напрямів сучасної математики,які найтісніше пов’язані з прикладними галузями. В кожному з одинадцяти розділів дано математичне формулювання фізико-технічних проблем і конструктивні методи їх вирішення.

Для студентів,інженерно-технічних фахівців, дослідників, які стикаються з проблемами, що вирішуються сучасними прикладними методами математики.

Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.