bez obkladynky

Обшта Анатолій, Шувар Богдан. Двосторонні інтегральні і диференціальні нерівності та їх застосування: монографія. – Львів: Каменяр,2011. – 260 с. – Обкладинка тверда.

Монографія присвячена дослідженню двосторонніх інтегральних, диференціальних та функціонально-диференціальних нерівностей і побудові та обґрунтуванню двосторонніх ітераційних методів для рівнянь з немонотонними операторами.Встановлені оцінки допустимих меж збурень лінеаризованих доданків у двосторонніх методах, зокрема у двосторонніх методах Курпеля зі збереженням монотонності і двосторонності та над лінійного характеру збіжності ітерацій.

Призначена для науковців та науково-технічних працівників, які досліджують наближені методи розв’язання рівнянь, а також для аспірантів і студенті в старших курсів, які спеціалізуються в теорії та застосуваннях диференціальних рівнянь і задач математичної фізики та обчислювальної і прикладної математики.