Випадкові книги


У країні крові та соняшників: Трагедія війни: Леслі Крейг Р. та ін. [Текст] / In the land of blood and sunfl owers: The Tra gedy of War : By Craig R. Leslie, J. D., and Contributors. – Львів: Каменяр, 2024. – 105 с.: іл. – Англ. мовою. ISBN 978-966-607-695-8
 
У країні крові та соняшників: Трагедія війни: Леслі Крейг Р. та ін. [Текст] / In the land of blood and sunfl owers: The Tra gedy of War : By Craig R. Leslie, J. D., and Contributors. – Львів: Каменяр, 2024. – 105 с.: іл. – Англ. мовою.
ISBN 978-966-607-695-8
The book off ered to a reader is unique not only in its content but by the history of its creation as well. Its author, a USA citizen who settled in Ukraine in this diffi cult – war – time, Craig Leslie, encountered on his path of life incredible, as he considers, people – doctors, volunteers, writers… Each one of them has a peculiar story which sometimes was on the verge of despair or even death but in spite of everything all of them demonstrated great humanity in order, regardless of their own emotional experience, or even grief, to help other people saving them sometimes from the last line. Their heroism, their understanding of their higher mission, their readiness to come and help those who need this help, have won his heart – and the thought to speak about them came to his mind, the thought to create a book that would essentially correspond to the principles of an American public organization «Glory To Ukraine» (C. Leslie represents it in Ukraine). The book contains the original stories of the heroic Ukrainians about their emotional experience during the Russian-Ukrainian war that stormed into the life of their peaceful country. Framed with the emotional introduction and afterword of the author – an American and at the same time a great patriot of Ukraine – these stories are apprehended all together as a hymn to the steadfastness and courage of the people of Ukraine.


Пропоноване читачеві видання унікальне не тільки своїм змістом, а й історією створення. Його упорядникові – громадянину США, який оселився у цей складний – воєнний – час в Україні, Крейгу Р. Леслі – на життєвій дорозі зустрілися неймовірні, як він вважає, люди – лікарі, волонтери, письменники... Кожен з них має особливу історію, яка, бувало, межувала із повним відчаєм, а то і смертю, але попри все всі вони проявили величезну людяність, аби, незважаючи на власні переживання, а то і горе, допомогти іншим, інколи рятуючи їх від крайньої межі. Їх героїзм, розуміння свого високого призначення, готовність завжди прийти на допомогу тим, хто її потребує, покорили його, – і в нього виник задум розповісти про них, задум створити книжку, яка б своєю сутністю перекликалася би із засадами американської громадської організації «Слава Україні» (К. Леслі представляє її в Україні).
Книжка містить оригінальні розповіді героїчних українців про пережите в час російсько-української війни, що смерчем увірвалася в життя їх мирної країни. Обрамлені емоційними вступним словом і післясловом упорядника – американця і водночас великого патріота України, ці розповіді сприймаються в сукупності величним гімном стійкості та мужності народу України.

Замовити книгу в нашому Магазині