Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: зб. матеріалів учасників Шостої міжнарод. наук,-практич. конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 25 листопада 2022 р.)
 
Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: зб. матеріалів учасників Шостої міжнарод. наук,-практич. конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 25 листопада 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів, політехніка», Навч.-наук. Ін-т права, психології та інноваційної освіти, Кафедра теорії права та конституціоналізму; упоряд Я. С. Богів. - Львів: Каменяр, 2023. - 187 с.
ISBN 978-966-607-648-8


У виданні вміщено матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25 листопада 2022 р.). Серед її учасників - викладачі кафедри Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка» та інших закладів вищої освіти України (Львова, Києва, Одеси, Острога, Рівного, Харкова та Чернівців), партнери з іноземних закладів вищої освіти (Тбілісі, Грузія; Кракова, Жешува та Зєльоної Ґури, Польща; Оксфорду, Об’єднане Королівство), практикуючі юристи та експерти-аналітики, аспіранти, студенти-магістри і студенти-бакалаври закладів вищої освіти України, яких цікавлять питання, пов’язані із вирішенням актуальних теоретичних і практичних проблем у контексті євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень та процесів в Україні (а також в інших державах Східного партнерства), гарантуванням прав людини, пропагуванням народовладдя (демократії) та правовладдя (верховенства права).
Замовити книгу в нашому Магазині