Основи конституціоналізму: історія, теорія, практика: Навч. посібник [Текст]; Під заг. редакцією В. Б. Ковальчука / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Ін-т права, психології та інноваційної освіти, кафедра теорії права та конституціоналізму; кол. авт.: В. Ковальчук, І. Софінська, Я. Богів та ін.; упоряд. І. Софінська. - Львів : Каменяр, 2022. - 385 с. ISBN 978-966-607-632-9
 
Основи конституціоналізму: історія, теорія, практика: Навч. посібник [Текст]; Під заг. редакцією В. Б. Ковальчука / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Ін-т права, психології та інноваційної освіти, кафедра теорії права та конституціоналізму; кол. авт.: В. Ковальчук, І. Софінська, Я. Богів та ін.; упоряд. І. Софінська. - Львів : Каменяр, 2022. - 385 с.
ISBN 978-966-607-632-9

Посібник підготовлено науковцями-правниками - викладачами Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету «Острозька академія» -відповідно до навчального курсу «Основи конституціоналізму». Він висвітлює такі питання, як історія та теорія конституціоналізму, конституціоналізм та права людини, конституціоналізм та основи демократії, конституціоналізм і державна влада. При цьому автори посібника широко використовують світовий досвід, у тому числі - вітчизняний, утвердження конституціоналізму у сфері забезпечення державності.
Для студентів правничих факультетів, вищих навчальних закладів.
 
Замовити книгу в нашому Магазині