Міжнародні перевезення [Текст]:методичні рекомендації із завданнями до виконання практичних (семінарських) занять / Уклад.: Ю. М. Германюк; Т. І. Федунь; Львів, філія Дніпровського нац. ун-ту залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Львів: Каменяр, 2020. - 50 с.: рис., табл.    ISBN 978-966-607-554-6

Міжнародні перевезення [Текст]:методичні рекомендації із завданнями до виконання практичних (семінарських) занять / Уклад.: Ю. М. Германюк; Т. І. Федунь; Львів, філія Дніпровського нац. ун-ту залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Львів: Каменяр, 2020. - 50 с.: рис., табл.    

ISBN 978-966-607-554-6

Методичні рекомендації містять завдання до виконання практичних (семінарських) робііт, а також висвітлюють методику їх виконання з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» і призначені для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 275.02 “Транспортні технології”.


  Замовити книгу