Лучко, Й. Й., Ковальчук, В. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з механіки грунтів [Текст] / И.И. Лучко, В.В.Ковальчук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Львів: Каменяр, 2014.-25 с.: рис. 34, табл. 12. ISBN 978-966-607-289-9
Лучко, Й. Й., Ковальчук, В. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з механіки грунтів [Текст] / И.И. Лучко, В.В.Ковальчук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Львів: Каменяр, 2014.-25 с.: рис. 34, табл. 12.
ISBN 978-966-607-289-9
Методичні вказівки містять виклад методів визначення дефо-рмативних і міцнісних характеристик ґрунтів та практичне застосування розрахункових схем при стійкості грунтових масивів, що використовуються під час проектування основ і земляних споруд.
Вказівки призначені для студентів усіх форм навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство».