Миклаш Леся, Магура Богдан. Англо-український словник лісотехнічних термінів = Еnglish-Ukrainian Dictionary of Forestry and Forest Engineering Terminology : Бл. 3 200 слів [Текст] / Леся Миклаш, Богдан Магура; за заг. ред. Ю. Бігуна. – Львів : Каменяр, 2013. – 124 с. : іл.
Миклаш Леся, Магура Богдан. Англо-український словник лісотехнічних термінів = Еnglish-Ukrainian Dictionary of Forestry and Forest Engineering Terminology : Бл. 3 200 слів [Текст] / Леся Миклаш, Богдан Магура; за заг. ред. Ю. Бігуна. – Львів : Каменяр, 2013. – 124 с. : іл.
ISBN 978-966-607-247-0
Англо-український словник лісотехнічних термінів для фахівців та студентів лісового комплексу охоплює основні терміни та терміносполуки галузі. Для кращого унаочнення сутності термінів у додатках наведено ілюстративний матеріал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДМОВА

Англо-український словник лісотехнічних термінів охоплює найважливіші англомовні терміни та терміносполуки зі сфери лісового господарства, лісової механізації та лісозаготівлі, що поширені у світовій практиці галузі.

Галузеві знання передаються насамперед через термінологію, тому й укладання спеціалізованої англомовної лексики є нагальною потребою, оскільки на сучасному етапі розвитку глобалізованих ринкових відносин дається взнаки брак необхідного мовного інструментарію для українських фахівців.

 

Володіння англійською термінологічною лексикою як засобом міжнародного фахового спілкування становить концептуальну основу знання зі спеціальності і є нагальною потребою сучасного професійного вишколу. Термінологія як технічний засіб фахового спілкування - осердя галузевого лексикону - є домінантою у провадженні ефективного діалогу щодо якісного управління лісовим господарством, зокрема охорони та захисту лісів, відтворення і використання лісових ресурсів.

Галузеві спеціалісти України, ознайомлюючись з міжнародною термінологічною лексикою, матимуть змогу не лише підвищувати свою кваліфікацію, аби «мислити глобально», а й використовувати позитивний приклад і досвід інших країн, щоб «діяти локально».

У роботі над створенням словника автори намагались охопити якнайбільше сучасних термінологічних понять лісівничої науки і практики, спирались на доробки своїх попередників - укладачів словників лісового профілю, англомовних тлумачних словників, які представлено у використаних джерелах.

Лісове господарство тісно пов’язане з низкою суміжних галузей промисловості, тому словник охоплює деякі терміни, які часто трапляються в науково-технічній літературі. Оскільки англійські й американські терміни не завжди співпадають, подано обидва варіанти й український відповідник. А з огляду на те, що деякі англомовні терміни не мають українських відповідників, наведено тлумачення описового характеру.

В україномовній частині словника надається перевага термінам українського походження, що останніми роками починають повертатися у фахове мовлення чи стали нормативними. Сучасні тенденції у терміновживанні сприяють утвердженню у галузевій мові власне національних лексем, однак сила звички свідчить на користь усталених термінів.

Чи приживуться ці слова в унормованій українській терміносистемі - питання часу. Орієнтуючись на слова рідної мови, укладачі словника вважають за доцільне відновлювати автентичні українські терміни у сфері лісової галузі, беручи до уваги зміну їхньої семантики, зумовлену науковим поступом. Тому у словнику подано як усталені терміни, так і українські. До прикладу: канат (линва); канатна установка (линвова устатковина); несучий (несівний, носійний, утримувальний).

Це видання є етапним щодо повноти і точності перекладу термінів. Відтак, упорядники звертаються з проханням до всіх, хто користуватиметься словником, подавати свої конкретні зауваження і пропозиції, які буде враховано при перевиданні.

Словник побудовано за алфавітним принципом. Він адресований науковцям і фахівцям лісової галузі, а також студентам, що навчаються за напрямами підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» та «Лісозаготівля». Ілюстративний матеріал, наведений у додатках, полегшить розуміння спеціальних понять, викладених у словнику.

Укладачі словника висловлюють щиру подяку всім, хто допоміг при його підготовці своїми фаховими порадами та конструктивними заувагами.

Сподіваємось, що видання стане в нагоді у роботі з англомовною літературою та у професійному спілкуванні, а також сприятиме усталенню українських лісотехнічних термінів і формуванню стандартизованої української терміносис-теми галузі.

 

Коротко про авторів
Миклаш Леся Теодорівна

асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Магура Богдан Олексійович

канд. техн. наук, доцент кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг Національного лісотехнічного університету України e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.