Зміст

 

Михайло Гнатюк. У фокусі мемуаристики.............................................................................................. 5

 

 

 

Іван Кобилецький. Дещо про Франка..................................................................................................... 53

 

Іван Яцуляк. Спомин з дитинних літ Франка........................................................................................ 59

 

Володимир Кузьмович. З юних літ Франка........................................................................................... 61

 

Іван Коссак. Іван Франко та його брати............................................................................................... 63

 

Михайло Коріневич. Спомини про Івана Франка як ученика гімназії.......................................... 74

 

Іполит Погорецький. Франко в гімназії................................................................................................. 78

 

Теофіл Грушкевич.Іван франко – гімназист......................................................................................... 80

 

Василь Білецький. Спомини про мої взаємини з д-ром Іваном Франком..................................... 80

 

Василь Лукич. Спомини про Івана Франка.......................................................................................... 83

 

Євген Олесницький. З-понад четвертини століття.............................................................................. 87

 

Іван Куровець.Іван Франко в моїх згадках.......................................................................................... 92

 

Антін Дольницький. Мої спомини........................................................................................................... 99

 

Володимир Охримович. Причинки до біографії і характеристики Івана Франка................... 120

 

Лонгин Озаркевич. Мої спомини про Франка.................................................................................... 125

 

Петро Берегуляк. Спомини про Івана Франка................................................................................. 126

 

Семен Вітик. Із моїх споминів про Франка........................................................................................ 130

 

Степан Новаківський. Спомини............................................................................................................ 135

 

Яків Остапчук. Із моїх споминів........................................................................................................... 136

 

Болеслав Лімановський. З часів першого арешту........................................................................... 148

 

Андрій Чайковський. Мої спогади про Івана Франка................................................................... 150

 

Микола Чайковський. Іван Франко в моїх спогадах....................................................................... 157

 

Микола Чайковський. З автобіографії................................................................................................. 160

 

Кирило Студинський. Як я став учеником Івана Франка.............................................................. 161

 

Василь Лукич. Іван Франко..................................................................................................................... 165

 

Михайлина Рошкевич (Іванець). Спогади про Івана Франка........................................................ 169

 

Марія Білецька. Картина з життя Івана Франка.............................................................................. 180

 

Климентина Попович. Спомини про Івана Франка......................................................................... 185

 

Уляна Кравченко. Щирий друг і вчитель............................................................................................. 193

 

Уляна Кравченко. Пісня і квіти для нього............................................................................................ 199

 

Катря Гриневичева. Спомини (І. Франко).......................................................................................... 203

 

Катря Гриневичева. Зустрічі з поетом................................................................................................ 213

 

Антоніна Трегубова.Дещо з життя Ольги Франкової..................................................................... 219

 

Гнат Житецький. Одруження І. Я. Франка....................................................................................... 227

 

Омелян Киричинський. Франко в Києві................................................................................................ 230

 

Іван Лизанівський. Франко в роках 1911–1912................................................................................ 233

 

Франтішек Главачек. Декілька згадок про мої зустрічі з Іваном Франком.............................. 237

 

Людвік Куба. Як я познайомився з Іваном Франком....................................................................... 240

 

Леон Василевський.У Івана Франка.................................................................................................... 242

 

Іґнаци Дашинський. Зі спогадів про Івана Франка........................................................................... 243

 

Северин Паньківський. Сторінки спогадів.......................................................................................... 245

 

Северин Данилович. Франко як духовний батько радикальної партії в Галичині.................. 248

 

Кирило Трильовський.Іван Франко в час студентської мандрівки............................................ 254

 

Сергій Шелухин. Українство 80-х років XIX в. і мої зносини з Ів. Франком............................. 256

 

Михайло Грушевський. Апостолові праці........................................................................................... 272

 

Володимир Гнатюк.І. Франко i Наукове товариство імені Шевченка...................................... 294

 

Богдан Ярошевський. Невикористаний скарб.................................................................................. 297

 

Сергій Єфремов. Зі спогадів про Ів. Франка...................................................................................... 299

 

Богдан Лепкий. Іван Франко.................................................................................................................. 306

 

Дарія Глібовицька.Із спогадів про Івана Франка............................................................................ 333

 

Генрик Біґеляйзен. Мої спомини про Івана Франка......................................................................... 337

 

Ян Каспрович.Спогади про Франка.................................................................................................... 344

 

Альберт Ціппер. Спогади про Івана Франка.................................................................................... 345

 

Станіслав Вінценз. Спогад про Івана Франка.................................................................................. 346

 

Станіслав Лемпіцький. Спогади Оссолінські.................................................................................... 350

 

Йозеф Карасек. Іван Франко................................................................................................................. 350

 

Микола Неврлі. З розповідей мого батька.......................................................................................... 353

 

Володимир Чапельський. “Благословлю вас своєю любов’ю”.................................................... 355

 

Федір Щербатський. Зустрічі............................................................................................................... 363

 

Василь Щурат. Взаємини Франка з Каспровичем.......................................................................... 364

 

Василь Щурат. Тоді це було ще маревом.......................................................................................... 366

 

Василь Щурат.Іван Франко в 1895–1897 рр................................................................................... 368

 

Василь Щурат. Франків спосіб творення........................................................................................... 371

 

Марко Черемшина. Фрагмент моїх споминів про Івана Франка................................................. 373

 

Микола Вороний. Перші зустрічі з Іваном Франком........................................................................ 376

 

Григорій Величко. Спомини про Івана Франка................................................................................ 380

 

Осип Маковей. Дневник [Записи про Івана Франка]...................................................................... 384

 

Остап Лисенко. Їх єднала любов до народу.................................................................................... 406

 

Зенон Кузеля. Із моїх споминів про Івана Франка............................................................................ 409

 

Василь Пачовський. Мої три перші зустрічі з Іваном Франком

 

в студентські часи..................................................................................................................................... 414

 

Петро Карманський. “Український Мойсей”................................................................................... 416

 

Петро Карманський. “Молода Муза” та І. Франко........................................................................ 420

 

Петро Карманський. Іван Франко в очах його сучасників........................................................... 423

 

Михайло Яцків. Мої зустрічі з Каменярем......................................................................................... 432

 

Михайло Яцків. Думки i враження з жалібного хороводу............................................................. 437

 

Микола Голубець. Мої спогади про Івана Франка.......................................................................... 440

 

Володимир Бірчак. Спогади про І. Франка........................................................................................ 446

 

Денис Лукіянович. “Політично ненадійний”....................................................................................... 449

 

Денис Лукіянович. Мої зустрічі з І. Франком..................................................................................... 455

 

Станіслав Людкевич. Перший франківський концерт..................................................................... 462

 

Іларіон Свєнціцький. Франко в моїй пам’яті...................................................................................... 464

 

Іван Труш. Одна з франкових чеснот................................................................................................... 467

 

Іван Труш. З моїх споминів про Івана Франка.................................................................................. 469

 

Михайло Микиша. Мої спогади про Івана Франка......................................................................... 474

 

Михайло Рудницький. Іван Франко...................................................................................................... 477

 

Михайло Мочульський. З останніх десятиліть життя Івана Франка (1896–1916).................. 509

 

Ольга Стасюк-Мандзяк. Целіна Журовська-Зиґмунтовська......................................................... 541

 

Гнат Хоткевич. Зі споминів про Франка............................................................................................ 542

 

Володимир Ґадзінський. Мої спогади про Ів. Франка.................................................................... 545

 

Григорій Смольський. У дружбі з народом........................................................................................ 546

 

Володимир Дорошенко. Іван Франко в моїх спогадах................................................................... 548

 

Володимир Дорошенко. Іван Франко................................................................................................... 553

 

Богдан Барвінський.Мої спомини про д-ра Івана Франка (1890–1915).................................. 564

 

Євген Чикаленко. Іван Франко............................................................................................................... 574

 

Левко Чикаленко. Як ми з І. Франком ловили рибу......................................................................... 576

 

Степан Гаєвський. До споминів про Івана Франка......................................................................... 579

 

Степан Гаєвський. До характеристики Івана Франка................................................................... 582

 

Михайло Могилянський. Зі споминів про Івана Франка................................................................. 584

 

Андрій Ніковський. Франко в Одесі в 1909 р..................................................................................... 587

 

Володимир Кедровський. Іван Франко в Одесі................................................................................. 592

 

Володимир Самійленко. Зустрічі з Франком...................................................................................... 594

 

Христя Алчевська. Спомини і зустрічі................................................................................................. 595

 

Наталя Романович-Ткаченко. Доктор Іван Франко......................................................................... 597

 

Марія Загірня (Грінченко). Спогади про Івана Франка та його

 

семйове огнище.......................................................................................................................................... 602

 

Людмила Старицька-Черняхівська. Про Франка............................................................................ 618

 

Софія Олеськів-Федорчакова. Із спогадів про Івана Франка....................................................... 622

 

Валерія Коцовська. Лист до Петра Франка 13. IV. 1940 р............................................................ 627

 

Петро Зубрицький. Іван Франко в Лютовиськах............................................................................. 630

 

Іван Липа. Незабутній вечір................................................................................................................... 632

 

Степан Баран. З моїх спогадів про Івана Франка........................................................................... 635

 

Петро Франко. Спогади про батька.................................................................................................... 649

 

Тарас Франко. Мої спогади про батька.............................................................................................. 657

 

Анна Ключко-Франко. Іван Франко та його родина........................................................................ 663

 

Олекса Волянський. Мої спомини про Івана Франка...................................................................... 690

 

Роман Завадович. Іван Франко в Карпатах....................................................................................... 701

 

Зиновій Флюнт. Мої спогади про д-ра Івана Франка..................................................................... 705

 

Йосип Застирець. Зі споминів про блаженної пам’яті д-ра Івана Франка............................... 708

 

Дмитро Дорошенко. Останній побут Івана Франка у Києві......................................................... 713

 

Михайло Західний. Як Іван Франко післав мене до гімназії.......................................................... 721

 

Яким Ярема. Спогади про Івана Франка........................................................................................... 726

 

Йосип Гірняк. Спомини. Іван Франко.................................................................................................. 728

 

Степан Смаль-Стоцький. Іван Франко й Буковина....................................................................... 729

 

Роман Смаль-Стоцький. Франко в Чернівцях................................................................................... 731

 

Василь Сімович. Іван Франко в Чернівцях у 1913 році................................................................... 733

 

Іван Василашко. Іван Франко в Чернівцях......................................................................................... 736

 

Юрій Шкрумеляк. Я бачив Івана Франка в Коломиї...................................................................... 741

 

Василь Костащук. Я бачив Івана Франка......................................................................................... 743

 

Юрій Бохенський. Іван Франко в Коломиї......................................................................................... 745

 

Микола Заклинський. Мої зустрічі з І. Франком............................................................................... 746

 

Роман Стефанович. Мої спомини про Івана Франка..................................................................... 749

 

Іван Филипчак. Спомини про великого бойка (Івана Франка)..................................................... 751

 

Северина Кабаровська. Хвилина в хаті генія.................................................................................... 755

 

Марія Деркач. Незабутня зустріч......................................................................................................... 757

 

Ольга Корінець. Я чула, як Франко читав “Мойсея”...................................................................... 757

 

Іван Губицький. Я бачив його сльози................................................................................................... 758

 

Ярослав Ярославенко. Як бачу Івана Франка ще й сьогодні........................................................ 760

 

Роман Чубатий. Спогади про Івана Франка.................................................................................... 762

 

Мар’ян Колодій. Іван Франко в році російської інвазії................................................................... 770

 

Олена Грозикова. Останні дні Франка................................................................................................. 774

 

Теодозій Галущинський. Як то було зі сповіддю Івана Франка................................................... 778

 

Зоня Монджейовська-Гончарова. Спогад про Івана Франка....................................................... 780

 

Ірина Домбчевська. Іван Франко в захисті УСС у Львові.............................................................. 782

 

Володимир Щуровський. Іван Франко серед Українських Січових стрільців......................... 784

 

Ольга Роздольська. Спогад про поета................................................................................................. 787

 

Михайло Лозинський. Похорон Івана Франка.................................................................................. 790

 

 

 

Додатки....................................................................................................................................................... 792

 

Марія Струтинська. Фрагменти із щоденника праці в літературно-мистецькому

 

музеї Івана Франка у Львові.................................................................................................................. 792

 

Іван Негребецький. До родоводу Івана Франка............................................................................... 795

 

Іван Франко. Моя вітцівська хата......................................................................................................... 797

 

Іван Франко. Спомини із моїх гімназіальних часів........................................................................... 799

 

Денис Лукіянович. Мандрівка Івана Франка по львівських квартирах...................................... 802

 

Йосафат Скрутень. Д-р Іван Франко і василіяни............................................................................ 806

 

 

 

Іменний покажчик..................................................................................................................................... 811

 

 

 

Додати коментар

     


Захисний код
Оновити

Коментарі  

0 #1 Vivien 19.01.2019, 03:52
Thanks , I've recently been looking for info approximately this topic for ages and yours is the best
I've ound out so far. But, what about the conclusion? Are you positive
concerning tthe supply?

Here is my weblog; Impact
Investing: http://esotericnews.ru/can-sex-sell-ipi.html
Цитата

Контакти

Україна, місто Львів,
вулиця Підвальна, 3,
четвертий поверх
(вхід з вулиці Валової 31)
Наша поштова адреса:
79008 м.Львів, вул. Валова, 31


Контактний телефон / факс:
+38 (032) 235-59-49

Відвідування

Сьогодні8
Вчора215
За тиждень1409
За місяць3922
всього відвідувань864357
GoogleFacebookTwitter